Aktiviti 2015

  1. Yang Yang Spring Festival (7 March 2015), Space u8, shah alam
  2. Program Malam Pra Graduan Jabatan Perdangan (MPG JPG) (30 March 2015), Zam Zam Arabic Restaurant, Shah Alam.
  3. Anugerah Inovasi Dan Sempena Konvokesyen Ke 17 (9 – 10 Ogos 2015)
  4. Jamuan alumni (8-9 Ogos 2015)
  5. Bengkel Persediaan Kerjaya Pelajar Semester Akhir (18 Ogos 2015)
  6. Lawatan Industri Ke Kilang Pemprosesan Kayu Komposit Zon Utara Bersama Alumni (8-10 September 2015)
  7. Pertandingan Bowling Antara Alumni Dan PSA (12 September 2015), Ole-ole Seksyen 18 Shah Alam.
  8. Final Project Competition And Exhibition (30 September 2015)
  9. Majlis Pra Graduan Jabtan Perdangan (13 Oktober 2015)